Uitnodiging

Weet jij…?

Jij weet dat 60-70 % van de patiënten met een longziekte hun medicatie niet goed gebruikt.

Jij weet dat het belangrijk is dat patiënten zoveel mogelijk dezelfde inhalatoren moeten gebruiken om zo weinig mogelijk fouten te maken.

Jij weet hoe belangrijk het is dat patiënten een teller op hun inhalator hebben en dat ze bij de ene inhalator krachtig moeten inhaleren en bij de ander juist rustig en gelijkmatig.

Wie weet er meer van inhalatietechniek dan jij?

De longverpleegkundige heeft in de jaren van haar bestaan een stevige positie verworven in de zorg voor patiënten met een longziekte. Gelukkig kunnen steeds meer patiënten gebruik maken van je expertise. Maar, ‘Noblesse oblige’. Je positie als deskundige vraagt ook om onderhoud van eigen kennis en vaardigheden.

Weet jij welke nieuwe inzichten er zijn over hoe je op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een goede instructie geeft, waarvan is aangetoond dat de patiënt het beter zal onthouden?

Weet jij waarom de weerstand in de inhalator zo bepalend is voor je instructie en hoe de Incheckdial© je daar nu wel of niet bij helpt?

Weet jij hoe je onderbouwde keuzes maakt bij patiënten waar het allemaal niet zo makkelijk gaat en wil je daar wel eens met je collega longverpleegkundigen over sparren?

Voel je je aangesproken en wil je je positie als deskundige op het gebied van inhalatietechniek en het geven instructie behouden en versterken kom dan naar deze scholing.

Deze bijscholing is ontwikkeld voor V&VN Longverpleegkundigen in samenwerking met de Stichting IMIS.