Algemene Voorwaarden

Inhalatie Medicatie Instructie, 21 mei, 3 juni en 18 juni 2019

• Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.
• Aanmelden kan uitsluitend online.
• Het ledentarief van het arrangement is van toepassing op die personen die vanaf 1 februari 2019 (of eerder) lid zijn van 
  V&VN longverpleegkundigen.
• U bent gehouden aan het vermelden van juiste email adressen. 
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Aanmelden voor onderdelen van een cursus is niet mogelijk.
• Laatste informatie en een routebeschrijving ontvangt u per email circa 7 werkdagen voor aanvang van de Masterclass, mits  
  uw betaling door de organisatie is ontvangen.
• Uw registratie is bindend. Annulering en restitutie van het inschrijfgeld is tot 21 dagen voor de desbetreffende Masterclass 
  mogelijk. Daarna zijn annuleringen, restituties en mutaties niet meer mogelijk.
• Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
• Niet verschijnen op het congres ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
• Inschrijven is mogelijk tot 1 week voor de Masterclass, mits per omgaande ook betaald wordt.

BETALINGEN:
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Betaling van de factuur is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ook wanneer het factuuradres de ‘werkgever’ is, blijft de 
  verantwoordelijkheid voor op tijd betalen bij de deelnemer.
• Betaling van deelnamegeld moet minimaal 10 dagen voor aanvang van de cursus ontvangen zijn door de organisatie
• Bij het betalen van de factuur ALTIJD het factuurnummer vermelden.
• Voor wijzigingen in de tenaamstelling of anderszins op de factuur worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht.